Zegelring met familiewapen

Sinds de middeleeuwen is het gebruikelijk een zegelring te voorzien van een steen met familiewapen gravure. Het familiewapen was vergelijkbaar met de handtekening van vandaag.

De zegelring is een begrip geworden en diende als een machtig middel om de eigen identiteit aan te geven. De ring werd gebruikt voor het officieel waarmerken van belangrijke (juridische, bedrijfs- of staats)documenten. Een afdruk van het zegel van staatshoofden was vaak vereist om een document officieel te maken.

Tegenwoordig zijn afdrukken van zegelringen niet meer juridisch bindend. Heden ten dage wordt de zegelring gedragen als symbool voor verwantschap en familie.Zegelring met familiewapen

Sinds de middeleeuwen is het gebruikelijk een zegelring te voorzien van een steen met familiewapen gravure. Het familiewapen was vergelijkbaar met de … Meer →


Ring graveren

Het graveren van een ring gebeurt op een andere wijze dan veel mensen vermoeden. In plaats van een graveerpen te hanteren in de hand, wordt de pen vas… Meer →


Dragen van een zegelring

Traditioneel droeg men de ring met het zegel naar beneden, zodat hij het gemakkelijkst gebruikt kan worden bij het verzegelen. Tegenwoordig kan de zeg… Meer →